Nová zelená úsporám - dotace na venkovní stínění!
img

Program Ministerstva životního prostřední Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy (např. zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů).

V rámci aktuálně vyhlašovaného programu je možné zažádat o dotace na venkovní stínící techniku v rámci oblasti podpory A - zateplení rodinných domů.

Na co se dotace pro rodinné domy poskytuje?


Jednou z novinek v programu je získání dotace na venkovní stínicí techniku – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat může každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.
 

Kdy se může žádat o dotaci?

Příjem žádostí probíhá kontinuálně až do 31. prosince 2021. Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 

Jak žádat o podporu?

Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
V pondělí 15. října 2018 byla spuštěna nová aplikace pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám, a to na adrese https://zadosti-nzu.sfzp.cz. Od tohoto data bude možné požádat o dotaci výhradně prostřednictvím tohoto rozhraní. Stávající verze aplikace bude i nadále zachována pro žadatele, kteří své žádosti podali před 15. říjnem 2018.Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.
 

Základní podmínky Programu


Bližší informace o programu nejdete v přiloženém letáku ke stažení ZDE.